Konfiguracja EG8145X6-10 i K562 pod IPTV (LAN Port Multi-service)

Opublikowano dnia 27-05-2024


W poniższym artykule przedstawiamy konfigurację terminala GPON ONT EG8145X6-10 wraz z routerem K562 (z wykorzystaniem LAN Port Multi-Service). Celem poniższego poradnika jest prosta i szybka konfiguracja dwóch urządzeń przy pomocy pliku *.xml wgrywanego z poziomu terminala OLT. Po dokonaniu konfiguracji K562 automatycznie wspiera transmisję IPTV na porcie LAN2.

Konfigurację możesz zastosować również w przypadku połączenia EG8145X6-10 z K562e-10 lub WA8021V5. Przebieg konfiguracji jest dokładnie taki sam jak przy K562.

Wstępne wymagania


 1. Terminal EG8145X6-10 musi posiadać oprogramowanie w wersji V5R022C00S344 lub nowszej (nasz dział Wsparcia Technicznego może udostępnić ci najnowszy firmware):

 2. Terminal ONT musi być autoryzowany w OLT, należy odpowiednio skonfigurować srv-profile i line-profile, aby uzyskać dostęp VLAN z internetem i IPTV. Aby podłączyć ONT do terminala OLT należy:

  Użyć komendy “display ont autofind 0” w celu wykrycie ONT:  Zastosować wcześniej skonfigurowane line-profile i srv-profile - “ont confirm 0 all sn-auth omci ont-lineprofile-id XX ont-srvprofile-id YY”. Pamiętaj o wpisaniu odpowiednich ID:

Konfiguracja wstępna

 1. Plik *.xml z konfiguracją możesz pobrać tutaj
 2. W pliku *.xml należy samodzielnie zmodyfikować poniższe linie:

  a. w liniach 5, 9 i 10 należy zmienić “ na swoje hasło dostępowe do ONT

  b. w linii 22 ustawić:  X_HW_VLAN="XXXX", gdzie XXXX to numer VLAN z dostępem do internetu

  c. w linii 36 ustawić: X_HW_VLAN="YYYY" i X_HW_MultiCastVLAN="YYYY" gdzie YYYY to VLAN IPTV

  d. w linii 94 ustawić: SrcIp="XX.XX.XX.XX-YY.YY.YY.YY" zakres IP, z którego będzie dostęp do routera przez port WAN

   

Wgrywanie pliku *.xml z poziomu OLT

Uwaga! Fizyczny reset (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku reset) usuwa konfigurację wgraną przez plik *.xml!

 1. Wcześniej przygotowany plik *.xml należy zapisać na serwerze FTP / SFTP.
 2. Wgrywamy plik *.xml do odpowiedniego terminala ONT:

  a. diagnose

  b. ont-load info configuration nazwa_pliku.xml ftp X.X.X.X olt olt

  c. ont-load select 0/2 0 3

  d. ont-load start

  e. display ont-load info

 3. Po chwili zatrzymujemy wgrywanie pliku komendą “ont-load stop”. Plik powinien zostać z sukcesem wgrany.

Efekt końcowy

Po wgraniu pliku *.xml nasz terminal ONT jest wstępnie skonfigurowany, posiada dostęp do internetu oraz IPTV:Urządzenie K562 zostało podłączone do portu LAN4. Port LAN4 jest dodany do WAN bridge z IPTV:
Na urządzeniu K562 nie musisz dokonywać żadnej konfiguracji.
Dzięki tym ustawieniom K562 na porcie LAN2 posiada wyjście IPTV, na portach LAN3 i LAN4 znajduje się internet z NAT, a port LAN1 służy do połączenia z EG8145X6.

Funkcja EasyMesh

W celu skorzystania z jednolitej sieci Mesh upewnij się, że w EG8145X6 zaznaczona jest opcja “Enable EasyMesh” (domyślnie jest włączona)


Ustawienie zdalnego dostępu z portu WAN

Zdalny dostęp WAN możesz włączyć korzystając z panelu zarządzania EG8145X6: